Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘สำนักพิมพ์โฟกัส’

Focus2552 (สำนักพิมพ์โฟกัส)

สำนักพิมพ์โฟกัส ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถม โดยได้จัดทำแบบฝึก สำหรับ ป1 – ป6 ซึ่งมีหมวดแบบฝึกคณิตศาสตร์ หมวดแบบฝึกวิธีคิดโจทย์ปัญหา และหมวดแบบฝึกภาษาไทย เืื่พื่อลูกน้อยของท่าน ได้มีโอกาสฝึกหัดทำก่อนที่จะเข้าชั้นเรียน ทำให้เรียนรู้ได้ และเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทุกแห่ง เช่น ร้านซีเอ็ดบุ๊ค    ร้านนายอินทร์     แพร่พิทยา  B2S  และ ศูนย์หนังสือจุฬา  เป็นต้น

                                                                                                http://focus2552.com


หรือติดต่อสั่งซื้อโดยตรง  ได้ที่

สำนักพิมพ์โฟกัส

134/4-5 ซอยสามเสน 9  ถนนสามเสน

แขวงวขิรพยาบาล  เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร  10300

โทร  08-9776-8510

โทรสาร  02-241-2100


หรือโอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงเทพ (สะสมทรัพย์)

สาขาย่อยเทสโก้โลตัส  จรัญสนิทวงศ์

เลขที่บัญชี  016-0-08310-1

ชื่อบัญชี  นายณัฐชนนท์ ใฝ่รัชตพาณิช


กรณีสำหรับสถาบันการศึกษา และ/หรือ โรงเรียนกวดวิชา  หากสั่งซื้อหนังสือจำนวนมาก เพื่อใช้ประกอบการเรียนของนักเรียน ชั้น ป1 – ป6   ทางสำนักพิมพ์โฟกัส จะมีส่วนลดพิเศษให้นะครับ  ติดต่อด่วน เพื่อขอรับสิทธิพิเศษดี ๆ ได้ทันที  อย่ารอช้าครับ